Nytt hjem for 100000 amerikanere

På New York Times utmerkede bloggseksjon – Opinionator– kom jeg over en bloggpost/kommentar som handler om den amerikanske kampanjen for å skaffe hjem til 100000 hjemløse innen 2013. Det er NYT kommentatoren og sosialt entreprenørskapguruen David Bornstein, initiativtager til nettstedet  www.dowser.org, som skriver om innsatsen for å redusere kronisk bostedsløshet i USA. Kampanjen er initiert av, bl.a. Common Ground og Pathways to Housing. Sistnevnte organisasjon har jeg blogget om tidligere her.

Kampanjen bygger på Housing First metoder og konsepter for å bekjempe kronisk bostedsløshet. Innsatsen virker, men krever en uvante begrunnelser og arbeidsmetoder for å bringe resultater. Mer om dette, men først litt bakgrunn.

Bostedsløshet i tall
I USA regner man at 80% av bostedsløse benytter seg av hospitstilbud en eller to ganger i livet, blir boende i opp til 1 måned og returnerer ikke som bostedsløs. Videre er det ca 9% av de bostedsløse som benytter et hospitstilbud opp til fem ganger i året og blir boende opp til 2 mnd pr gang. De gjenværende ca 10% av bostedsløse defineres som kronisk bostedsløse. Dette er mennesker som i gjennomsnitt benytter seg av et hospitstilbud drøyt 2 ganger i året og som i gjennomsnitt blir boende i 280 dager. De går ofte i en syklus mellom hospits, medisinsk behandling og soning og har ofte sammensatte medisinske diagnoser. Man regner at på hvilken som helst dag finnes det 123 790 i USA som omfattes av denne definisjonen. Problemet er stort, men om kampanjen lykkes har man altså gjort et betydelig innhugg i antallet kronisk bostedsløse.

Det er vanskelig å sammenlikne bostedsløshet i Norge og USA. Forskjellene er i samfunnstrukturer og politikk er store. Det nærmeste vi kommer et anslag på hvor mange bostedsløse det er i Norge finner vi i NIBRs kartlegging fra uke 48 i 2008 var det 6091 bostedsløse i Norge pr uke 48 i 2008. Definisjonen av begrepet bostedsløs som vi bruker i Norge finner du her.

Uvant begrunnelse for sosiale programmer?
Tenkningen bak den amerikanske kampanjen er at det er mulig å fjerne kronisk bostedsløshet og når byer og lokalsamfunnet gjør en systematisk innsats for å bekjempe bostedsløshet vil de lykkes. Resultatene så langt i programmet viser at det lykkes – 64 lokalsamfunn og byer har meldt seg på i programmet og mer enn 7000 kronisk bostedsløse har fått et permanent bosted.

Det er flere interessante suksessfaktorer i kampanjen. En er selve begrunnelsen for å gjennomføre kampanjen og velge  housing first metoden. Det ligger selvfølgelig humanitære og sosiale grunner til å forsøke å avskaffe bostedsløshet – det er uverdig og svært helsefarlig å bo på gata. Men begrunnelsen som gjør at kampanjen får tverrpolitisk tilslutning er økonomisk. Den brutale sannheten er at de kronisk bostedsløse som utgjør 10% av alle bostedsløse koster samfunnet betydelige summer. Dette finnes det etterhvert god dokumentasjon på, og Bornstein framhever et eksempel fra Los Angeles. LAs 4800 kronisk bostedsløse – altså 10%-gruppen – koster nær en halv milliard dollar pr år. Dette er mer enn de øvrige 90% koster tilsammen. Altså er det store summer å spare dersom kronisk bostedsløse kan hjelpes inn i egen bolig istedet for å gi dem tjenester som gjør dem i stand til å opprettholde sin bostedsløshet.

Det er de dokumenterte resultatene som skaper tverrpolitisk tilslutning til programmet. I utgangspunktet er det problematisk å bruke betydelige ressurser på denne gruppen mennesker – både for de tradisjonelle venstre- og høyrefløyene i politikken. Høyresiden er skeptiske til å gi spesialbehandling til en gruppe mennesker som ikke fortjener det. Venstresiden frykter at ‘Housing First’-modellens kost/nytte begrunnelse  fører til en usosial ‘blåruss’ politikk. Men politikere på begge fløyer kan vanskelig argumentere mot dokumenterte resultater som bringer politikere sammen i disse programmene.

Kunnskapsbaserte arbeidsmetoder og samordnede offentlige tjenster
Kanskje den viktigste suksessfaktoren er å erkjenne at gruppen ‘bostedsløse’ er mangfoldig og det etablerte hjelpeapparatet vet lite om menneskene bak merkelappen ‘bostedsløs’. Og den eneste måten å skaffe seg kunnskap om dem er å snakke med dem. Derfor er det avgjørende for kampanjens suksess at det gjøres godt og tilstrekkelig feltarbeid og at kampanjen utvikles med bakgrunn i førstehånds kunnskap. Organisasjonen Common Ground har utviklet en metode for dette arbeidet. Ved hjelp av sin Vulnerability index klassifiseres det bostedsløse etter sosiale og helsefaglige kriterier. Resultatet brukes til å målrette innsatsen til dem som står i størst fare for å dø dersom de ikke får verdig og tilstrekkelig bolig. Kartleggingen og feltarbeidet gjennomføres av frivillige. Imponerende.

En annen kritisk suksessfaktor er å lykkes med å finne fram i det offentlige hjelpeapparatet. 100000 homes kampanjen vurderer at dette er så viktig at de arrangerer ukentlige innovasjonsseminarer der de forskjellige aktørene bl.a. oppfordres til å dele kunnskap om hvordan man kan mobilisere offentlige tjenester for å løse bostedsløsproblemet. Common Ground observerer at det ikke finnes noe offentlig program eller system som har til hensikt å avskaffe bostedsløshet. Problemet er ikke så vanskelig å løse, men viljen og evnen til å gjøre det har ikke vært tilstede.

Det skal bli spennende å følge denne kampanjen videre. Ambisjonene er høye og resultatene lar seg måle.

Bostedsløshet er forresten ikke det eneste området som krever samordnede, uvante og kunnskapsbaserte løsninger. Rusfeltet, for eksempel, skriker etter uvante, samordnede og kunnskapsbaserte løsninger. Løsninger som tvinger oss til å se forbi politiske farger og til dokumenterte resultater.

-go

One comment

  1. Tilbaketråkk: Tweets that mention USAs storbyer flytter 100000 bostedsløse inn i egne hjem. Om store utfordringer og uvante løsninger -- Topsy.com

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: