Er vi sinna nok?

Da jeg, i desember 2009, oppsummerte mine tre viktigste ønsker for 2010 pekte jeg på ‘mer kunnskapsbasert behandling og mindre moralisme’ i rusomsorgen som et av dem. Jeg mener at livssituasjonen til rusavhengige er uverdig og de dårlige levekårene for rusavhengige er en av velferdsstatens største forsømmelser. Derfor var jeg spent på innholdet i rapporten fra Stoltenbergutvalget som fikk i oppdrag å ‘utrede forslag til ‘hvordan hjelptilbudene bedre kan innrettes, tilrettelegges og tilpasses den aktuelle målgruppen’.

Rapporten er uredd, fokusert på problemet og konkret i forslag til løsning. Utvalgsleder Stoltenberg insisterer at rapporten handler om ‘håp’ og håpet skal sikres med moderne og radikale grep. Thorvald Stoltenberg er en ‘no-nonsense’ person, uredd og går ikke av veien for å foreslå kontroversielle tiltak for å hjelpe de mest utsatte. Så også i denne rapporten. Siden rapporten kom i midten av juni, har debatten gått høyt om det radikale forslaget om å prøve ut behandling med heroin som en del av det eksisterende tilbudet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Men rapporten inneholder flere forslag som er verdt å nevne. Her er noen:

 • Internettmobilisering
  Utvalget foreslår en bred mobilisering av bloggere, nettsider, nettsamfunn, etc. til et felles løft mot narkotika. Hensikten er å nå ungdom med forebyggende informasjon med holdningsskapende effekt. Spennende at de har tenkte på disse arenaene. Forslaget er umodent og kan med fordel konkretiseres, men utvalget skal ha kred for å huske at rapporten leveres i 2010 og at holdninger skapes på flere arenaer nå enn tidligere.
 • Straff vs. avtale om oppfølging
  En av hovedinnretningene i rapporten er å gå fra ‘justis til helse’ (se bloggen til Marias Metode). Utvalget anerkjenner at for mange vil en fengselsstraff ikke virke hverken forebyggende eller helbredende. Man trenger et tilbud som tar tak i årsakene til problemene. En utfordring til samarbeid mellom for politiet, domstolene, kriminalomsorgen og sosial/helsesektoren.
 • Sprøyterom vs brukersteder
  Dagens sprøyterom har vært en suksess for dem som har brukt dem. Stoltenbergutvalget foreslår å utvikle prøyterommene til lavterskel brukersteder med helsetilbud og oppfølging. Dette liker jeg, men forslaget bør vel sette grøten i halsen på dem som vil fortsatt jage misbrukere fra sted til sted i byene. De eneste som tjener på at bruk og omsetning av narkotika finner sted på samme sted og utendørs er langere og selgere. Trygge brukersteder med oppfølging er et radikalt og spennende tiltak for å få fatt i brukeren og fjerne brukeren fra andre langt røffere og farligere steder.
 • Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre)
  MO-sentrene er et annet hovedgrep i rapporten. Målsettingen er å sy sammen en svært lite sammenhengende offentlig tiltakskjede i rusomsorgen. De fleste fagfolk og kommentatorer er enige om at de tre viktigste tingene i rusomsorg/rusrehabilitering er oppfølging, oppfølging og oppfølging. Dagens forvirring og gap mellom statlige og kommunale tjenester gir ikke rusmisbrukere den nødvendige forutsigbarhet og tette oppfølging som er helt avgjørende. MO-sentrenes målsetting er å ‘ta imot og følge opp den avhengige så lenge det er nødvendig, samordne tjenester og være en ‘bro’ mellom ulike tiltak. På MO-sentrene skal avhengige få tildelt en koordinator – eller en los som helseministeren kalte det – som skal følge opp og være en kontaktperson over tid. (Markedsføringsfolket fant ut dette for mange år siden – Key Account Manager).
 • Bolig, aktivitet og sosial kontakt
  Utvalget sier det klart: Hybelhus eller bolig hvor man eksponeres for rus ‘må avskaffes og erstattes av varig boliger’. Bolig skal inn i behandlingsopplegget og inkluderes i den avhengiges individuelle plan. Dette er kanskje ikke en brannfakkel, men antakelig vanskelig å gjennomføre. Praksisfeltet i boligpolitikken styres av kommunene som har svært forskjellig tilnærming og forutsetninger for å ta slike grep. Utvalget peker på bolig, aktivitet (arbeid) og sosial kontakt som avgjørende for å lykkes rusrehabiliteringen. Dette krever en bred samordnet innsats mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og pårørende. Antakelig er disse tre faktorene de aller viktigste faktorene for å lykkes – likestilt med medisinsk kompetanse og kapasitet.
 • Overvåket inntak av heroin i LAR
  Her har mye av debatten funnet sted. Det er ikke bare et medisinsk spørsmål, men noen mener også at det har med moral og politikk å gjøre også. Andre igjen mener at det vil være kvakksalveri å gå inn på dette. Jeg ønsker velkommen at dette spørsmålet tas opp til reell debatt. Behandlingsformen trenger å belyses gjennom skikkelig offentlig debatt, faglig søkelys og erfaringsbasert kunnskap fra andre land. Jeg har ikke kompetanse til å vurdere hva slags medikamenter – opiater – som bør brukes i LAR. Et faktum her er vel at vedvarende bruk av heroin dreper, og at avvenning og rehabilitering vil alltid være ‘Plan A’. Spørsmålet er hva samfunnet skal gjøre for dem som ikke oppnår dette. Hva er et verdig tilbud til disse? Jeg heller mot at kontrollert medisinering, under trygge forhold og med oppfølging, er en god ‘Plan B’. Stoltenbergutvalget har kastet hansken. Jeg er sikker på at den blir tatt av mange i tiden framover.

Rapporten inneholder flere forslag til tiltak og du kan lese hele rapporten her.

Stoltenbergutvalget har levert en rapport som bringer den offentlige debatten videre og som gir konkrete forslag til hvordan rusomsorg og rehabilitering kan organiseres bedre til beste for de mest utsatte rusavhengige. Men debatten som har gått så langt har fokusert mye på heroin behandling eller ikke heroin behandling. Jeg etterlyser viljen til å diskutere de øvrige tiltakene som foreslås. Er kommuner og lokalsamfunn villige til å skaffe trygge boliger til rusavhengige? Er vi villige til å sette nok ressurser inn på ‘gatetjenestene’ som brukersteder og sprøyterom representere? Er kommune eller stat villige til frasi seg makt for å samle økonomi, ansvar og oppgaver på samme forvaltningsnivå? Tør vi å betale det rusrehabilitering koster? Tør vi å la være å betale det rusrehabilitering koster?

Det er noe veldig trygt – og distansert – med å diskutere heroinassistert rehabilitering. Viktig, men ikke det eneste viktige. Hadde vi virkelig tatt verdigheten til rusavhengige på alvor hadde vi kanskje diskutert forhold som lå nærmere oss selv. Saker som betød for den rusavhengige og krevde mer av oss.

Det er stort engasjement for rusomsorg, men hadde vi vært sinna nok så hadde kanskje ting sett annerledes ut.

-go

4 comments

 1. Tilbaketråkk: Fra justis til helse (del 3 av 3) « Marias Metode

 2. Dette skrev jeg faktisk samfunnsfageksamen om for fem år siden hehe.. Interessant å se utviklingen siden da, fikk noen tanker etter å ha skummet igjennom rapporten.

  Den gangen skulle vi diskutere fordeler/ulemper v blant annet tilgangen til sprøyterom, og bruke Nederland som eksempel på hvordan liberal narkotikapolitikk utøves. Her har det jo skjedd litt vet jeg, selv om jeg ikke akkurat har fulgt saken veldig tett siden da.

  Jeg tror ikke en «nederlandsk tilnærming»* til rusproblemet nødvendigvis er riktig for Norge – det krever sitt av både av myndighet og befolkning, og vi er kanskje ikke helt «modne» for det ennå (debatten om LAR er ganske hot – muligens derfor..?!).

  MEN! Det finnes jo andre måter å være «liberale» på. Det er mange gode mål og forslag til tiltak i Stoltenberg-rapporten – som du også peker på. Ja, mye må nok konkretiseres, men enn så lenge mener jeg det er et viktig skritt, bare det å tørre å formulere noe fysisk som på flere områder kanskje går på tvers av hva som er tenkt og ytret tidligere.

  Blir spennende å se hva som skjer heretter.. 🙂

  *) her er jeg veldig generell altså, please keep that in mind. 🙂

 3. Tilbaketråkk: Tweets that mention https://lisle.no/geirolav/2010/sinna-nok/#comment-171?utm_source=pingback -- Topsy.com

 4. Tilbaketråkk: "De farlige narkomane" « Marias Metode

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: