'De aller færreste er helt friske'

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tar i mot forslag for å redusere sykefraværet fra lederen av ekspertgruppen, Arnstein Mykletun. Foto: Statsministerens kontor

Idag har det handla om sykefravær i mediene. Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppa la fram sitt forslag til tiltak for å redusere sykefraværet i Norge. Statsminister Jens Stoltenberg slo an tonen ved å melde at ‘de aller færreste er helt friske’ . Nå skal flere av de ‘nesten’ friske inn i arbeidslivet.

Anbefalingene går i retning av gradert sykemelding, flere egenmeldingsdager og at arbeidsgivere tar større ansvar for kostnadene ved langtidssykemelding. I tillegg anbefales større satsing på NAVs kontroll og ettersyn, kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak og styrket informasjonsarbeid. Ekspertrapporten er mottatt positivt av nær sagt alle aktører, med et noen tydelige unntak (Manifest Analyse, Bedriftsforbundet og FrP.

Takk for sist
For samfunnsøkonomen Jens Stoltenberg må dette være en viktig milepæl og et solid ‘takk for sist’ til Gerd Liv Valla. I motsetning til i 2006 har han gjort et godt politisk håndverk før det tenkes høyt om konkrete forslag. Jens Stoltenberg har for lenge siden innsett at kostnadene til sykelønn og ytelser er for store og vokser for fort. I 2006 kom han skeivt ut fra hoppkanten da han inviterte arbeidsgivere til å ta ansvar for en større del av kaka. Denne gangen går han inn for en ‘proveny-nøytral’ løsning som fordeler kostnadsbelastningen på arbeidsgivere litt annerledes. Arbeidsgiver får mindre kostnader til korttidsfravær, men må dekke en større andel av kostnadre for langtidssykefraværet.

Forslagene som ekspertgruppa la fram idag er ikke langt fra det man kan tenke seg ville vært resultatet av evt. forhandlinger i 2006. Da kom man aldri fram til forhandlingsbordet.

Hva nå?
Vil partene i arbeidslivet bli enige om ekspertgruppas anbefalinger? Vil forslagene til tiltak bringe sykefraværet ned? Her er noen utfordringer i forhandlingene om ‘Inkluderende arbeidsliv’ (IA) som starter imorgen, 4. februar.

  • Et mer fleksibelt arbeidsliv
    Når bruken av gradert sykemelding skal økes og arbeidsgiversiden får økonomiske incentiver for å tilrettelegge for dette, vil bruken av deltidsstillinger (deltidsvikarer) øke. Vikarstillingene som tidligere dekket opp 100% langtidsfravær vil nå måtte defineres som deltidsstillinger. Nye oppgaver, kanskje fra andre deler av virksomheten, må tildeles delvis sykemeldte medarbeidere.Hvis arbeidsgiverne lykkes med å tilrettelegge for gradert sykemelding, vil de oppnå både lavere kostnader og legitim bruk av deltids/midlertidig arbeidskraft.Det vil være behov økt fleksibilitet  i arbeidslivet, og arbeidstaker organisasjonene vil følge dette med haukeblikk.
  • Hvor reellt er riset bak speilet
    Dagens enighet har vært overveldende. Manifest Analyse står fram som den klareste røsten mot og advarer mot et mer ekskluderende arbeidsliv som følge av at arbeidsgivere må ta en del av kostnadene for langtidsfraværet. (Manifest Analyse mener vel at diagnosen er feil – sykefraværet er ikke for høyt og kostnadene for ordningene er ikke for høye).En forklaring på enigheten er at dersom disse tiltakene ikke virker, så vil regjeringa ta fram riset bak speilet. Karensdager? Arbeidsgivere må dekke mer? Kun 80% sykelønn?  Spørsmålet er om noen norsk regjering, som vil vinne et valg, har mot til å ta fram riset bak speilet så lenge olje-nasjonen går med et forrykende overskudd.Hvor reellt er riset bak speilet?
  • NAV
    Forslagene for å få ned sykefraværet er tuftet på oppfølging og dialog. NAV får et betydelig ansvar for å gjennomføre dialogmøter. Så langt har NAV vist at etaten ikke klarer å gjennomføre nok slike møter. Jeg er optimist på vegne av NAV, men partene i arbeidslivet bør, gjennom IA forhandlingene, legge ytterligere press på regjeringen for å gjøre nødvendige grep som sikrere at NAV lykkes.

Det blir spennende hva IA forhandlingene leder fram til. Ekspertutvalgets konklusjoner er godt diskusjonsgrunnlag, kanskje først og fremst fordi forhandlingspartene selv mener det. Det borger for godt forhandlingsklima.

Bare sørg for at syke folk får sykelønn. Og at friske folk får jobb

-go

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: